Menu
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီ၏ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ညီလာခံ၌ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ယခု က်င္းပသည့္ ညီလာခံ၌ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉး (၁) အျဖစ္ အေ႐ြးခ်ယ္...

  1. သတင္း
  2. အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  3. ေဆာင္းပါး
  4. ေမးျမန္းခန္း
  5. ဟစ္တိုင္
  6. မာတီမီဒီယာ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ တင္ေရးကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ကြဲလြဲစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေန

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္…

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရး ...

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခံရျခင္းကိစၥ သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ ထားကာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပရန္ ျပင္ဆင္ေန

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာ…

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႔ ဆုေတာင္းျပည့္ ေတာင္ကုန္း...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ လူမွဳအဖြဲ႔ မ်ားပါဝင္မႈ အခန္က႑ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္င…

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာ...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ တင္ေရးကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ကြဲလြဲစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေန

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္…

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရး ...

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခံရျခင္းကိစၥ သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ ထားကာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပရန္ ျပင္ဆင္ေန

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာ…

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႔ ဆုေတာင္းျပည့္ ေတာင္ကုန္း...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ လူမွဳအဖြဲ႔ မ်ားပါဝင္မႈ အခန္က႑ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္င…

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာ...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ တင္ေရးကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ကြဲလြဲစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေန

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္…

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရး ...

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခံရျခင္းကိစၥ သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ ထားကာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပရန္ ျပင္ဆင္ေန

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာ…

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႔ ဆုေတာင္းျပည့္ ေတာင္ကုန္း...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ လူမွဳအဖြဲ႔ မ်ားပါဝင္မႈ အခန္က႑ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္င…

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာ...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ တင္ေရးကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ကြဲလြဲစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေန

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္…

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရး ...

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခံရျခင္းကိစၥ သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ ထားကာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပရန္ ျပင္ဆင္ေန

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာ…

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႔ ဆုေတာင္းျပည့္ ေတာင္ကုန္း...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ လူမွဳအဖြဲ႔ မ်ားပါဝင္မႈ အခန္က႑ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္င…

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာ...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ တင္ေရးကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ကြဲလြဲစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေန

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္…

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရး ...

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခံရျခင္းကိစၥ သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ ထားကာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပရန္ ျပင္ဆင္ေန

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာ…

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႔ ဆုေတာင္းျပည့္ ေတာင္ကုန္း...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ လူမွဳအဖြဲ႔ မ်ားပါဝင္မႈ အခန္က႑ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္င…

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာ...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ တင္ေရးကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ကြဲလြဲစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေန

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္…

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရး ...

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခံရျခင္းကိစၥ သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ ထားကာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပရန္ ျပင္ဆင္ေန

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာ…

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႔ ဆုေတာင္းျပည့္ ေတာင္ကုန္း...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ လူမွဳအဖြဲ႔ မ်ားပါဝင္မႈ အခန္က႑ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္င…

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာ...

သတင္းက႑

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

01 February, 2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿ…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီ၏ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ညီလာခ...

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ တင္ေရးကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ကြဲလြဲစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေန

01 February, 2015

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ…

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္၌ ပါ႐ွိသည့္ အ...

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခံရျခင္းကိစၥ သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ ထားကာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပရန္ ျပင္ဆင္ေန

30 January, 2015

လက္ဝါး ကပ္တိုင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ ခံရျခင္…

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႔ ဆုေတာင္းျပည့္ ေတာင္ကုန္း၌ စိုက္ထူ ထားသည့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသ...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ လူမွဳအဖြဲ႔ မ်ားပါဝင္မႈ အခန္က႑ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရး ေတာင္းဆို

29 January, 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္…

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ထြန္းလာနိုင္ေရး ...

NCCT မွ အပစ္ရပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဟု ဆိုသည့္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔တြင္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ ထိုးရန္ မြန္ျပည္နယ္၌ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို

27 January, 2015

NCCT မွ အပစ္ရပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဟု …

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ တို႔အၾကား တစ္ျပည္လံုး အပ...

ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာနသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည့္ Burma News International (BNI) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ သတင္းဌာန ျဖစ္သည္။

အျခား Burma News International (BNI) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ သတင္းဌာန အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွာ -

လြတ္လပ္ေသာ မြန္သတင္း ေအဂ်င္စီကခ်င္ သတင္းဌာနကုလားတန္ သတင္းဌာနကႏၲာရဝတီတိုင္း(မ္)ေကအိုင္စီခုိႏူမ္းထုန္ သတင္းဌာနမဇၩိမ သတင္းဌာနနိရဥၥရာ သတင္းဌာနသတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန