Menu
ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ၿပီ

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ၿပီ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း႐ွိ နမ့္ေမာ္ အရပ္တြင္ ကက္သလစ္ ဘာသာေရး အသင္းေတာ္ KBC ႏွင့္ နမ့္ေမာ္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ထိုမူးယစ္ ေဆးဝါး ေရာင္းခ် သူမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ ခဲ့ရာတြင္ ဒဏ္ရာ...

  1. သတင္း
  2. အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  3. ေဆာင္းပါး
  4. ေမးျမန္းခန္း
  5. ဟစ္တိုင္
  6. မာတီမီဒီယာ
ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ၿပီ

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္…

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း႐ွိ နမ့္ေမာ္ အ...

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ဘားအံ့ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႔နယ္ တြင္း႐ွိ ႐ြာ (၁၇) ရြာ လမ္းစီမံကိန္း ဧရိယာထဲ ပါဝင္ေန

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္…

ကရင္ျပည္နယ္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီ ၿမိဳ့သို႔အေရာက္ ေ...

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္” စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး အစီအစဥ္အား ႀကိဳတင္ မသိ႐ွိ ခဲ့ရဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆို

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္”…

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ က်...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ၿပီ

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္…

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း႐ွိ နမ့္ေမာ္ အ...

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ဘားအံ့ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႔နယ္ တြင္း႐ွိ ႐ြာ (၁၇) ရြာ လမ္းစီမံကိန္း ဧရိယာထဲ ပါဝင္ေန

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္…

ကရင္ျပည္နယ္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီ ၿမိဳ့သို႔အေရာက္ ေ...

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္” စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး အစီအစဥ္အား ႀကိဳတင္ မသိ႐ွိ ခဲ့ရဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆို

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္”…

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ က်...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ၿပီ

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္…

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း႐ွိ နမ့္ေမာ္ အ...

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ဘားအံ့ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႔နယ္ တြင္း႐ွိ ႐ြာ (၁၇) ရြာ လမ္းစီမံကိန္း ဧရိယာထဲ ပါဝင္ေန

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္…

ကရင္ျပည္နယ္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီ ၿမိဳ့သို႔အေရာက္ ေ...

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္” စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး အစီအစဥ္အား ႀကိဳတင္ မသိ႐ွိ ခဲ့ရဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆို

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္”…

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ က်...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ၿပီ

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္…

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း႐ွိ နမ့္ေမာ္ အ...

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ဘားအံ့ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႔နယ္ တြင္း႐ွိ ႐ြာ (၁၇) ရြာ လမ္းစီမံကိန္း ဧရိယာထဲ ပါဝင္ေန

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္…

ကရင္ျပည္နယ္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီ ၿမိဳ့သို႔အေရာက္ ေ...

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္” စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး အစီအစဥ္အား ႀကိဳတင္ မသိ႐ွိ ခဲ့ရဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆို

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္”…

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ က်...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ၿပီ

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္…

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း႐ွိ နမ့္ေမာ္ အ...

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ဘားအံ့ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႔နယ္ တြင္း႐ွိ ႐ြာ (၁၇) ရြာ လမ္းစီမံကိန္း ဧရိယာထဲ ပါဝင္ေန

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္…

ကရင္ျပည္နယ္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီ ၿမိဳ့သို႔အေရာက္ ေ...

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္” စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး အစီအစဥ္အား ႀကိဳတင္ မသိ႐ွိ ခဲ့ရဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆို

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္”…

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ က်...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ၿပီ

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္…

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း႐ွိ နမ့္ေမာ္ အ...

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ဘားအံ့ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႔နယ္ တြင္း႐ွိ ႐ြာ (၁၇) ရြာ လမ္းစီမံကိန္း ဧရိယာထဲ ပါဝင္ေန

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္…

ကရင္ျပည္နယ္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီ ၿမိဳ့သို႔အေရာက္ ေ...

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္” စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး အစီအစဥ္အား ႀကိဳတင္ မသိ႐ွိ ခဲ့ရဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆို

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္”…

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ က်...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္...

သတင္းက႑

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ၿပီ

25 March, 2015

ဓါးခုတ္ ခံရသူ မူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အ…

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း႐ွိ နမ့္ေမာ္ အရပ္တြင္ ကက္သလစ္ ဘာသာေရး အသင္းေ...

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ဘားအံ့ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႔နယ္ တြင္း႐ွိ ႐ြာ (၁၇) ရြာ လမ္းစီမံကိန္း ဧရိယာထဲ ပါဝင္ေန

25 March, 2015

အာ႐ွ လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ဘားအ…

ကရင္ျပည္နယ္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီ ၿမိဳ့သို႔အေရာက္ ေဖာက္လုပ္ ေနသည့္ အာ႐ွ လမ္းမႀကီး...

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္” စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးေရး အစီအစဥ္အား ႀကိဳတင္ မသိ႐ွိ ခဲ့ရဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဆို

14 February, 2015

အစိုးရ၏ “ကတိျပဳခ်က္” စာခ်ဳပ္ လက္မွတ…

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ က်ေရာက္ ခဲ့သည့္ (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္ ...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ညီလာခံ၌ ဆုံးျဖတ္

01 February, 2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿ…

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ (MNP) ၏ သံုးရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီ၏ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ညီလာခ...

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ တင္ေရးကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ကြဲလြဲစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေန

01 February, 2015

ယခင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ…

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္၌ ပါ႐ွိသည့္ အ...

ေ႐ႊဟသၤာ သတင္းဌာနသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည့္ Burma News International (BNI) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ သတင္းဌာန ျဖစ္သည္။

အျခား Burma News International (BNI) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ သတင္းဌာန အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွာ -

လြတ္လပ္ေသာ မြန္သတင္း ေအဂ်င္စီကခ်င္ သတင္းဌာနကုလားတန္ သတင္းဌာနကႏၲာရဝတီတိုင္း(မ္)ေကအိုင္စီခုိႏူမ္းထုန္ သတင္းဌာနမဇၩိမ သတင္းဌာနနိရဥၥရာ သတင္းဌာနသတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန